Αρχική Σελίδα » Τι είναι το web-bis.com

Για τον ιστότοπο της Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Business Intelligence).

Όταν μιλάμε για σύστημα “Επιχειρηματικής Ευφυΐας”, οι πρώτες σκέψεις που μας έρχονται στο νου μας, είναι για κάποιο σύστημα το οποίο θα μπορεί να επεξεργάζεται επιχειρηματικά δεδομένα, θα αναλύει, θα συνθέτει, θα ταξινομεί, θα ομαδοποιεί, θα αποθηκεύει και μια σειρά άλλες διεργασίες. Θα συνδυάζει υποθέσεις και θα γράφει σενάρια και λύσεις στα διάφορα επιχειρηματικά προβλήματα, που αντιμετωπίζει ένας ζωντανός οργανισμός, δυναμικά μεταβαλλόμενος, με πολλούς παράγοντες αβεβαιότητας, όπως είναι μια επιχείρηση. Δηλαδή ένα σύστημα που θα μπορεί να σκέφτεται και να κρίνει, θα σκεφτεί κάποιος ; Ένα τέτοιο σύστημα ασφαλώς μπορεί να είναι ένας ευφυής άνθρωπος. Όμως με περιορισμένες δυνατότητες και όρια. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος, όσο ευφυής και αν είναι, λόγω περιορισμών στην βιολογική του κατασκευή, να αποθηκεύσει στη μνήμη του έναν μεγάλο όγκο δεδομένων, τον οποίο να μπορεί να τον επεξεργάζεται, να τον ταξινομεί, να συνθέτει και να αναλύει δεκάδες χιλιάδες ή και εκατομμύρια πληροφορίες. Μια μηχανή όμως δεν κουράζεται. Μπορεί να δουλεύει ατέλειωτες ώρες χωρίς καμιά διακοπή. Να κάνει εκατομμύρια πράξεις χωρίς κανέναν λάθος. Να αναλύει, να συνθέτει και να ταξινομεί δισεκατομμύρια πληροφορίες. Να αξιολογεί και να επαναξιολογεί συμφωνίες και ασυμφωνίες με δεδομένες υποθέσεις και κριτήρια και να μας δίνει οργανωμένη πληροφόρηση.

Μπορούμε δηλαδή να σχεδιάσουμε και να κατασκευάσουμε ευφυή πληροφοριακά συστήματα, που θα σκέφτονται και θα κρίνουν, όπως οι άνθρωποι ; Μάλλον όχι. Έχουμε όρια στην τεχνητή νοημοσύνη ; Μάλλον ναι. Ερωτήματα σε μεγάλο βαθμό αναπάντητα ίσως σήμερα. Η ουσία είναι ότι η τεχνολογική εξέλιξη της πληροφορικής μας έχει δώσει συγκεκριμένα δείγματα γραφής, που έχουν αλλάξει ριζικά τις εσωτερικές επιχειρησιακές λειτουργίες της επιχειρηματικής λειτουργίας.

Έχουμε αναπτύξει μετά το δεύτερο μισό του εικοστού αιώνα υπολογιστικά συστήματα, τα οποία συνεχώς εξελίσσονται από τότε με ραγδαίες ταχύτητες, όσον αφορά τις τεχνικές τους δυνατότητες και μπορούν να κάνουν παρόμοιες διεργασίες σε ασύλληπτους χρόνους. Και μάλιστα χωρίς να κουράζονται, ούτε χρειάζεται να κοιμηθούν οκτώ ώρες για να αναπληρώσουν τις δυνάμεις τους! Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια που η έρευνα για τα νέα κβαντικά συστήματα, δηλαδή τα συστήματα που θα αξιοποιούν τις δυνατότητες της κβαντικής φυσικής, έχει σημαντικά προχωρήσει, μιλάμε για μια νέα τεχνολογική επανάσταση, με τα νέα κβαντικά υπολογιστικά συστήματα. Όταν τα νέα αυτά υπολογιστικά συστήματα, με εκατομμύρια περισσότερες δυνατότητες από τα σημερινά σύγχρονα υπολογιστικά συστήματα, θα ενταχθούν στη ζωή των επιχειρήσεων, θα μιλάμε για μια νέα σελίδα στην ανάπτυξη των σύγχρονων συστημάτων επιχειρηματικής ευφυΐας.

Στην ιστοσελίδα αυτή θα βρείτε δύο πληροφοριακά συστήματα, α) Ένα Σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας και β) Ένα Σύστημα Παραγωγής και Βιομηχανικής Κοστολόγησης, δύο αντίστοιχα e-book για τα δύο Συστήματα, δύο υπηρεσίες, α) Κατάρτιση Business Plan και β) Κατάρτιση Μελέτης Βιωσιμότητας και μια ομάδα διαδικτυακών σεμιναρίων πάνω στην α) Επιχειρηματική Ευφυΐα, β) Στην Παραγωγή και την Βιομηχανική Κοστολόγηση, μέσα, γ) Στην κατάρτιση ενός Business Plan και για όσους έχουν ελλείψεις (ή θέλουν να τα θυμηθούν) στα οικονομικά μαθηματικά, δ) Βασικά Οικονομικά Μαθηματικά, από μια πολύ φιλική εκπαιδευτική πλατφόρμα.

Για τα δύο Πληροφοριακά Συστήματα :

Το πρώτο Σύστημα Business Intelligence (BIS), είναι ένα πολύ-εργαλείο επιχειρηματικής ευφυΐας στο οποίο εισάγοντας κάποια δεδομένα (πραγματικά ή φανταστικά) μπορείτε να πάρετε με ένα κλικ, οποιονδήποτε επιχειρηματικό δείκτη, να δείτε την εξέλιξη μιας επιχείρησης σε μια πενταετία, να υπολογίσετε το "Νεκρό Σημείο" μιας οποιασδήποτε επιχείρησης, τις αποδόσεις μιας επένδυσης, προβλήματα που απασχολούν την Επιχειρησιακή Έρευνα, ακόμα και να καταρτίσετε ένα Business Plan !

Το δεύτερο Σύστημα MRP II, είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διοίκησης παραγωγής και βιομηχανικής κοστολόγησης. Με την καταχώρηση των συνταγών παραγωγής μπορείτε να πάρετε αμέσως ένα προϋπολογιστικό κόστος για μια παραγγελία και στην συνέχεια με την καταχώρηση των Δελτίων Ανάλωσης και Παραγωγής και των Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων, μπορείτε να έχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα του Κόστους Παραγωγής σε κάθε φάση ή στάδιο της Παραγωγής, για κάθε Υλικό, Ημιέτοιμο και Έτοιμο (ΕΡΓΟ).

Για ποιον μπορεί να έχει ενδιαφέρον ο ιστότοπος web-bis.com ; Στον καθένα μας. Στον Επιχειρηματία κατ' αρχήν και στα στελέχη μιας επιείρησης που θέλουν να "ψάξουν" περισσότερο την επιχείρηση τους και πιο βαθειά, στον Σύμβουλο που θέλει να έχει ένα εργαλείο - βοηθό στην δουλειά του, στον Οικονομολόγο - Λογιστή που θέλει να εντάξει και την συμβουλευτική στις υπηρεσίες του προς τους πελάτες του, στον μελετητή που θέλει να κάνει πιο εύκολη τη ζωή του, στον φοιτητή που θέλει να μάθει κάποια σημαντικά πράγματα για την Επιχειρηματική Ευφυΐα και πρέπει να κατεβάσει τόνους βιβλιογραφία (Καλό είναι και αυτό!)... Στον καθένα τελικά που θέλει να ψάξει πιο βαθειά τα πράγματα...

Αφού εγγραφείτε στον ιστότοπο, μπορείτε να “κατεβάσετε” ένα  DEMO του BIS ή του MRP II για να τα δείτε με την ησυχία σας στο γραφείο σας ! Καλή δουλειά !

Εάν κάποιος αισθάνεται ότι έχει κενά στα θέματα αυτά ή θέλει να ασχοληθεί βαθύτερα με θέματα επιχειρηματικότητας, μπορεί να παρακολουθήσει το αντίστοιχο μάθημα - σεμινάριο που προσφέρουμε με ένα λογικό κόστος στην Εκπαιδευτική μας Πλατφόρμα https://e-learning-bi.com/ αφού προηγούμενα εγγραφεί στο https://web-bis.com επιλέξει και εξοφλήσει το μάθημα που θέλει και θα πάρει στο e-mail του τους κωδικούς πρόσβασης στην εκπαιδευτική πλατφόρμα.

Δρ Κωνσταντίνος Χαϊνάς

Powered by Pegasus Technology