Αρχική Σελίδα » Τι είναι το MRP ΙΙ

Για το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Παραγωγής και Βιομηχανικής Κοστολόγησης (MRP II)

Tα τελευταία χρόνια έγιναν σημαντικά βήματα στην μηχανογράφηση και μηχανοργάνωση των Ελληνικών Επιχειρήσεων, με πολύ καλά και δημοφιλή ελληνικά προγράμματα διαχείρισης του Εμπορικού και του Λογιστικού Κυκλώματος των Επιχειρήσεων. Τα κλασσικά όμως αυτά Συστήματα στην μορφή των “πακέτων”, αφού προσέφεραν πολλά και σημαντικά πράγματα στην Ελληνική Επιχείρηση, έκλεισαν τον ιστορικό τους κύκλο. Σήμερα οι Διοικήσεις των Επιχειρήσεων αναζητούν πιο Σύγχρονα και Ολοκληρωμένα Εργαλεία Στήριξης των Αποφάσεων τους, για την χάραξη της Στρατηγικής τους, εστιασμένα και προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησης τους. Αντίστοιχα και οι επιχειρήσεις που σχεδιάζουν και Υλοποιούν παρόμοια Πληροφοριακά Συστήματα Αξιοποίησης Επιχειρησιακών Πόρων, είναι πιο ώριμες και πιο οργανωμένες για να δώσουν στην Ελληνική Επιχείρηση πραγματικές και αποτελεσματικές λύσεις. Στον ιστότοπο αυτόν φιλοδοξούμε να σας προσφέρουμε ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Παραγωγής κα Βιομηχανικής Κοστολόγησης, συνοδευόμενο από ένα e-book. Αυτή η έκδοση καλύπτει βασικά θέματα πάνω στα Πληροφοριακά Συστήματα Αξιοποίησης Επιχειρησιακών Πόρων με πυρήνα το κύκλωμα της Παραγωγής και της Βιομηχανικής Κοστολόγησης ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Στόχος μας είναι να αποτελέσει ένα βασικό εργαλείο για όλους εκείνους τους ανθρώπους που είναι επιφορτισμένοι στην επιχείρηση με τον τομέα της οργάνωσης και του προγραμματισμού της παραγωγής και της βιομηχανικής Κοστολόγησης για τα Έργα τους.

Η Πλατφόρμα παραμετροποιείται ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί στις δικές σας ανάγκες. Όμως ακόμη και στην περίπτωση που θα χρειαστείτε κάποιες ειδικές προσαρμογές, γιατί η επιχείρηση σας έχει κάποιες ιδιαιτερότητες, μπορούμε να προσαρμόσουμε το Σύστημα MRP II και να κάνουμε όλες εκείνες τις βέλτιστες αλλαγές, ώστε να σας καλύψει απόλυτα τις ανάγκες σας. Ακόμη μπορούμε να σας παραδώσουμε και μελέτη της παραγωγικής διαδικασίας της επιχείρησης σας, ώστε να έχετε έναν Πρότυπο Οδηγό της δικής σας Παραγωγής, ένα χρήσιμο εργαλείο για τα στελέχη σας. Η φιλικότητα και η ευκολία είναι τόσο εμφανής, που με ένα κλικ θα μπορείτε να πάρετε, τις αναλώσεις των πρώτων υλών, το εργατικό κόστος, τον χρόνο και το κόστος των μηχανών παραγωγής και την συμμετοχή των Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων σας στην κάθε φάση και στο κάθε Υλικό, Ημικατεργασμένο, Προϊόν και ΕΡΓΟ της παραγωγικής διαδικασίας. Σε μια εικόνα όλα τα κόστη, των υλών, της εργασίας, των υπηρεσιών (ΦΑΣΟΝ), των μηχανών παραγωγής και όλων των εξόδων που συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στην Παραγωγική Διαδικασία και την Κατασκευή του ΕΡΓΟΥ.

Για ποιον μπορεί να έχει ενδιαφέρον η Πλατφόρμα Παραγωγής Κοστολόγησης MRP II ; Στην κάθε Τεχνική ή Βιομηχανική Επιχείρηση και ειδικότερα στα Στελέχη που έχουν αναλάβει τον δύσκολο ρόλο της οργάνωσης και του προγραμματισμού της Παραγωγής και της Βιομηχανικής Κοστολόγησης των ΕΡΓΩΝ και των ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ τους και θέλουν να έχουν ένα εργαλείο - βοηθό στην δουλειά τους. Στον Μελετητή, τον Αρχιτέκτονα και στον κάθε Μηχανικό που θέλει να έχει έναν βοηθό για την ολοκληρωμένη κοστολόγηση των ΕΡΓΩΝ του. Στον Οικονομολόγο - Λογιστή που θέλει ένα εξωλογιστικό Σύστημα Παραγωγής και Κοστολόγησης ΕΡΓΩΝ και ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Στον Εργολάβο Δημοσίων ή Ιδιωτικών ΕΡΓΩΝ που θέλει να έχει ένα εργαλείο προκοστολόγησης και προϋπολογισμού για κάθε ΕΡΓΟ που διεκδικεί και ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου του κόστους ενός ΕΡΓΟΥ ή ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ που υλοποιεί...

Το MRPII λοιπόν είναι ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης της Παραγωγής και της Βιομηχανικής Κοστολόγησης, για επιχειρήσεις και επαγγελματίες (Τεχνικές Εταιρίες, Κατασκευαστές, Μελετητές, Μηχανικούς, Εργολάβους δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων κ.ά.)  που τους ενδιαφέρει να γνωρίζουν με ακρίβεια το Κόστος των ΕΡΓΩΝ τους, δηλαδή της Παραγωγής τους και να διασφαλίζουν την βέλτιστη τιμολόγηση των ΕΡΓΩΝ τους. Με απλές καταχωρήσεις των συνταγών παραγωγής, έχουμε το πρότυπο κόστος, το προϋπολογιστικό κόστος για κάθε προσφορά ή παραγγελία. Με την καταχώρηση των Δελτίων Παραγωγής και των Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων, έχουμε το πραγματικό κόστος, για κάθε Υλικό, ημι-έτοιμο ή ολόκληρη την παραγωγή και τα Κέντρα Κόστους με μια ματιά, χωρίς πολύπλοκες και σύνθετες διαδικασίες.

Μαζί με την εφαρμογή διατίθεται δωρεάν το e-book Κατασκευή - Παραγωγή και Βιομηχανική Κοστολόγηση - MRP II

https://web-bis.com/el/proionta/e-books/ikonomia/paragogikebiomichanikikostologisi-mrpii(e-book)emr.eb.mrpii.html

Επίσης ένα δωρεάν σεμινάριο Κατασκευή - Παραγωγή και Βιομηχανική Κοστολόγηση - MRP II

https://web-bis.com/el/proionta/e-learning/psifiakamathimatamrp/mathimatae-learrningdiikisisparagogiskebiomichanikiskostologisis(mrpii)mrp.el.html

Η διαδικασία απόκτησης και εγκατάστασης της Πλατφόρμας διαχείρισης παραγωγής και κατασκευής Τεχνικών Έργων και  Βιομηχανικών Κατασκευών είναι η εξής εφόσον εκδηλώσετε ενδιαφέρον στην φόρμα :

https://web-bis.com/el/proionta/logismiko/efarmogeslogismikou/paragogikebiomichanikikostologisi/sistimadiikisisparagogiskebiomichanikiskostologisis(mrpii)mrp.sw.bv.su.html

Από την στιγμή που θα λάβουμε το ενδιαφέρον σας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας και :

  1. Θα σας κάνουμε μια παρουσίαση της εφαρμογής. Εάν μας δώσετε και για ποια κατηγορία ΈΡΓΟΥ ενδιαφέρεστε περισσότερο, μπορούμε να ετοιμάσουμε ένα σχετικό σενάριο, ώστε να γίνει πιο κατανοητή η λειτουργία της Πλατφόρμας MRPII.
  2. Εφόσον σας ενδιαφέρει να αποκτήσετε μία ή περισσότερες άδειες χρήσης, σας καταθέτουμε μια πρόταση συνεργασίας και ένα Κόστος.
  3. Το Κόστος αυτό αφορά όχι μόνο την απόκτηση της άδειας χρήσης και της εκπαίδευσης των χρηστών, αλλά και την Τεχνική Υποστήριξη ενός έτους όπου σας παρέχουμε όλες τις υπηρεσίες μας για την απρόσκοπτη λειτουργία της εφαρμογής, και για την ανάπτυξη και βελτίωση της ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ σύμφωνα με τις υποδείξεις σας. Δηλαδή να χτίσουμε μια πλατφόρμα σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες και απαιτήσεις.
  4. Επίσης στο Κόστος αυτό συμπεριλαμβάνεται αν θέλετε και οι Συμβουλευτικές μας Υπηρεσίες για την βελτίωση των διαδικασιών κοστολόγησης της παραγωγής σας και της κατασκευής των Τεχνικών Έργων που αναλαμβάνετε. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι για τα πρώτα Έργα σας ή για όλα (ανάλογα με την συμφωνία μας), θα σας βοηθήσουμε όχι μόνο να καταγράψουμε τις αναγκαίες συνταγές παραγωγής - κατασκευής και κοστολόγησης, αλλά και να σας υποδείξουμε βελτιώσεις στις επιχειρησιακές διαδικασίες στην βάση των οποίων παρακολουθείτε και διαχειρίζεστε το Κόστος των Έργων σας.
  5. Μετά το πρώτο έτος θα υπογράψουμε (εάν θέλετε) μια Σύμβαση Τεχνικής Υποστήριξης για την κάλυψη των αναγκών σας σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
Powered by Pegasus Technology