Αρχική Σελίδα » Τρόποι Αποστολής

Ο τρόπος αποστολής των παρεχόμενων υπηρεσιών και του λογισμικού είναι αποκλειστικά ηλεκτρονικός:

  • είτε μέσω e-mail,
  • είτε με Download,
  • είτε με Wetransfer,
  • είτε με απομακρυσμένη πρόσβαση

_

Powered by Pegasus Technology