Αρχική Σελίδα » Μελέτη » Βιωσιμότητα Επιχείρησης » Κατάρτιση Μελέτης Βιωσιμότητας Επιχείρησης
Κατάρτιση Μελέτης Βιωσιμότητας Επιχείρησης
Κατάρτιση Μελέτης Βιωσιμότητας Επιχείρησης
Viability Study
Kωδικός eVS.sp
Τιμή: Κατόπιν Επικοινωνίας
Επικοινωνήστε μαζί μας
Kαταχώρηση

Βασικές Υπηρεσίες Ανάλυσης, Σχεδίασης και Κατάρτισης μιας Μελέτης Βιωσιμότητας.

Στόχοι μιας Μελέτης Βιωσιμότητας είναι :

- Ο επανασχεδιασμός και η αναδιοργάνωση της επιχειρησιακής δομής – οργανωτικής λειτουργίας της επιχείρησης.

- Η αξιολόγηση των προϊόντων και των υπηρεσιών της επιχείρησης (κερδοφορία ανά προϊόν και προοπτικές).

- Η αναδιάρθρωση της παραγωγικής λειτουργίας και των διαδικασιών αγορών και πωλήσεων.

- Η μείωση του λειτουργικού κόστους της επιχείρησης και η αύξηση της παραγωγικότητας της.

- Η αξιολόγηση της ανταγωνιστικότητάς της επιχείρησης με ενίσχυση ης πελατοκεντρικής της λειτουργίας.

- Ο εντοπισμός και η αξιολόγηση μη λειτουργικών παγίων ή ζημιογόνων κλάδων δραστηριότητας

- Οι τυχόν προτάσεις αποεπένδυσης (ρευστοποίηση τυχόν μη λειτουργικών επενδύσεων σε μηχανήματα ή ακίνητα, πώληση 

  θυγατρικών ή διακοπή μη στρατηγικών κλάδων επιχειρηματικής δραστηριότητας κ.ά.).

- H εστίαση στις κερδοφόρες δραστηριότητες της επιχείρησης και όσων παρουσιάζουν ευκαιρίες περαιτέρω ανάπτυξης, με βάση

  την Στρατηγική της.

Βασικά στοιχεία μιας Μελέτης Βιωσιμότητας :

- Η μελέτη της αγοράς και του κλάδου που δραστηριοποιείται η επιχείρηση και το μέγεθος της αγορας στόχου.

- Η μελέτη του ανταγωνισμού και τα μερίδια αγοράς και οι προβλεπόμενες τάσεις

- Η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης

- Τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία της επιχείρησης (Swot Analysis)

- Χρηματοοικονομική κατάσταση επιχείρησης.

Τέλος βασικό τμήμα μιας Μελέτης Βιωσιμότητας είναι οι οικονομικές προβλέψεις που πρέπει να βασίζονται σε συγκεκριμένα οικονομικά δεδομένα της επιχείρησης (μεγέθη ισολογισμού, οικονομικές καταστάσεις, χρηματοοικονομικές ροές, επιχειρηματικοί δείκτες κ.λ.π.) και ανάπτυξης εναλλακτικών σεναρίων για την βιωσιμότητα της.

Το κόστος της σύνταξης μιας μελέτης Βιωσιμότητας είναι ανάλογο του μεγέθους της επιχείρησης, των αγορών δραστηριοποίησης και μια σειρά άλλοι δείκτες. Εφόσον ενδιαφέρεστε κάνετε την εγγραφή σας και την αγορά της Μελέτης με μηδενική τιμή. Στο e-mail σας θα σας έρθει ενημέρωση για την μεθοδολογία που θα ακολουθήσουμε και το ακριβές κόστος της μελέτης, αφού προηγούμενα μας διαθέσετε κάποιες απαραίτητες πληροφορίες για την επιχείρηση σας

Powered by Pegasus Technology