Αρχική Σελίδα » Υπηρεσία » Υπηρεσία Ενημέρωσης myDATA των Εσόδων μιας Επιχείρησης
Υπηρεσία Ενημέρωσης myDATA των Εσόδων μιας Επιχείρησης
Υπηρεσία Ενημέρωσης myDATA των Εσόδων μιας Επιχείρησης
Transfer Revenue Data to myDATA
Kωδικός BIS.myDATA
Τιμές με Φ.Π.Α.0.00€

Έξυπνη υπηρεσία αποστολής των Εσόδων του 2021 μιας επιχείρησης στο myDATA. Η υπηρεσία αφορά μόνο τις επιχειρήσεις που έχουν τα Έσοδα του 2021 σε μια βάση δεδομένων αλλά το λογισμικό τους δεν υποστηρίζει αποστολή στο myDATA.

Η υπηρεσία περιλαμβάνει :

1. Έλεγχος δυνατότητας άντλησης των δεδομένων από το μηχανογραφικό σύστημα τς επιχείρησης (Δωρεάν μέσω internet)

(Εναλλακτικά αρχείου excel συγκεκριμένης γραμμογράφησης που σας στέλνουμε προς συμπλήρωση)

2. Άντληση των δεδομένων από τη βάση της επιχείρησης

(Εναλλακτικά αποστολή σε εμάς των excels συμπληρωμένων)

3. Μεταφορά των δεδομένων σε δική μας εφαρμογή Business Intelligence

4. Αποστολή στο myDATA των Εσόδων με τους κωδικούς της επιχείρησης

Το κόστος της υπηρεσίας καθορίζεται μετά τον έλεγχο δυνατότητας άντλησης των δεδομένων (που είναι δωρεάν)

Στην συνέχεια με την παραγγελία προκαταβάλλεται το 50% του κόστους (Καθαρή Αξία) της υπηρεσίας σε λογαριασμό IBAN της εταιρίας και με την οριστική παράδοση εκδίδεται Τιμολόγιο και εξοφλείται μαζί με το ΦΠΑ.

Επικοινωνία για παραγγελία :

info@web-bis.com

sales@web-bis.com

Mob 6937433623

Διαδικασία :

1. Στελνετε e-mail στο sales@web-bis.com με την εκδήλωση ενδιαφέροντος σας για την έξυπνη υπηρεσία και μας ενημερώνετε για το μηχανογραφικό σας σύστημα που έχετε τα δεδομένα των εσόδων του 2021 (Εναλλακτικά συμπλήρωση των excels). Όσο περισσότερα στοιχεία μας δώσετε τόσο περισσότερο διευκολύνετε τον έλεγχο δυνατότητας μεταφοράς των δεδομένων σας στο myDATA.

2. Σας απαντάμε κατ' αρχήν για την δυνατότητα άντλησης των δεδομένων σας. (Εναλλακτικά η λύση με τα excels)

3. Μας στέλνετε τα στοιχεία σύνδεσης (TeamViewer, Anydesk) για να ελέγξουμε οριστικά των δυνατότητα άντλησης των δεδομένων σας. (Εναλλακτικά η λύση με τα excels).

4. Σας απαντάμε οριστικά στέλνοντας την Σύμβαση Έργου με το κόστος της υπηρεσίας την οποία επιστρέφετε υπογεγραμμένη

5. Αφού καταβάλλετε το 50% του κόστους στον ΙΒΑΝ της εταιρίας εκτελείται η παραγγελία σας

6. Με την ολοκλήρωση σας στέλνουμε e-mail για τον έλεγχο σας της ορθότητας εκτέλεσης της υπηρεσίας μας

7. Εφόσον ολοκληρώθηκε κανονικά η ενημέρωση του myDATA εκδίδουμε το Τιμολόγιο με το συνολικό κόστος συν το ΦΠΑ

8. Εξοφλείται την υπηρεσία μας με την κατάθεση του υπολοίπου ποσού στον ΙΒΑΝ της εταιρίας μας

Δρ Κωνσταντίνος Χαϊνάς

Powered by Pegasus Technology